In 1999 is als eerste het kistenbedrijf voltooid en vanaf die tijd worden er kisten gevuld. Begonnen is destijds met aanvoer van doorgroeide compost vanaf het moederbedrijf in Blitterswijck. De kisten worden aan de klant geleverd als de knopvormingsfase voltooid is. Het voordeel van deze manier van werken is dat de kweker zich alleen maar bezig hoeft te houden met het oogsten van champignons en de verkoop daarvan. Dit hoeft dan ook niet perse in ultra moderne kwekerijen te gebeuren daar Pizlhof de meest kritische fase voor haar rekening neemt. Door de lage investering in gebouwen kan de kostprijs voor de kweker op een zeer interessant niveau uit komen.

In de loop van 2002 heeft dit gedeelte van het bedrijf haar volledige bezetting bereikt en werd gewerkt aan verdere uitbreiding welke in de loop van 2003 haar beslag kreeg.

Na de voltooiing van het kistenbedrijf in 1999 is men begonnen aan de bouw van het tunnelcomplex met de bedoeling vanaf 2000 met eigen doorgroeide compost te kunnen werken. In augustus 2000 is deze fase gereed gekomen en werd niet langer doorgroeide compost maar verse compost vanuit Blitterswijck aangevoerd. Ook werd verdere uitbreiding in de verkoop van doorgroeide compost gezocht en gevonden.

Na de realisatie van het tunnelbedrijf is men in de winter van 2000/2001 gestart met de bouw van het composteringsbedrijf. De eerste verse compost kon in mei van dat jaar geproduceerd worden. Dit inclusief het hele grondstof verhaal waarbij een aantal basis producten nog altijd uit Nederland worden aangevoerd om een zo groot mogelijke zekerheid te hebben. Verdere uitbreiding van activiteiten is mogelijk door een uitstekende kwaliteit van compost en kisten waardoor dit bedrijf in een korte tijd een uitstekende naam heeft opgebouwd. Afzetmogelijkheden zijn door de ligging en de uitbreiding van de Europese Unie volop aanwezig.