Het bedrijf is in 1963 opgericht door de gebroeders Piet en Jan Theeuwen en werd in 2000 onderdeel van Walkro. In de jaren negentig zijn er grote investeringen gepleegd om het gehele proces te overkappen in verband met de gestelde eisen aan geur- en ammoniakemissies. Op dit moment beschikt Blitterswijck over verschillende water- en zuurwassers, een biobed en een schoorsteen. Deze installaties moeten er mede voor zorgen dat er in harmonie met de omgeving geproduceerd kan worden. Ook is in Blitterswijck het centrale laboratorium van Walkro gevestigd waar wekelijks meer dan 600 monsters onderzocht worden van alle locaties. Momenteel bestaat de weekproductie uit 5.000 ton doorgroeide compost.

In Blitterswijck zijn 95 gemotiveerde medewerkers verantwoordelijk voor de productie van substraat.