Walkro produceert wekelijks 10.000 ton fase 3 champignoncompost op 3 locaties in Europa: Belgie, Duitsland en Nederland en is daarmee één van de grootste champignoncompostproducenten ter wereld. Samen met 250 gemotiveerde medewerkers zorgen wij voor onze eigen grondstoffen, productie en transport naar champignonkwekers over de hele wereld en werken wij elke dag aan:

"De beste compost voor de beste kweker"

Kwaliteit

Kwaliteit in alle geledingen, variërend van grondstoffenaanvoer, productieproces tot afleveren, analyseren en teeltbegeleiding, dat is waar Walkro voor staat. De optimalisatie in de keten van aanvoer grondstoffen tot afleveren gereed product is continue in beweging.

Dit begint met de beoordeling van de grondstoffen paardenmest, pluimveemest en stro door onze eigen chauffeurs. Aansluitend worden deze grondstoffen op kwaliteit door de medewerkers van de productiebedrijven nogmaals beoordeeld. Het eigen gecertificeerde laboratorium controleert visueel en analyseert daarnaast dagelijks de aangeboden grondstoffen.

Middels het volledig geautomatiseerde productieproces wat 24 uur 7 dagen in de week bewaakt wordt, worden de kwaliteitsgrondstoffen verwerkt tot de hoogwaardige champignoncompost. Tussentijds en tijdens afleveren wordt het eindproduct wederom visueel beoordeelt en geanalyseerd door het laboratorium, waarbij de gegevens van elke batch direct voor de eindklant zichtbaar worden gemaakt.

Duurzaamheid

Vanwege de grote hoeveelheden meststoffen die Walkro inneemt en verwerkt levert zij een wezenlijke bijdrage aan de vermindering van het fosfaat- en stikstofoverschot in de Nederlandse agrarische sector. Door de valorisatie van deze meststoffen tot champignoncompost worden deze meststoffen op een positieve wijze aangewend.

Jaarlijks pleegt Walkro omvangrijke investeringen in de reductie van ammoniakuitstoot, middels het plaatsen van schoorstenen, luchtkanalen en luchtwassers, daardoor is de uitstoot van ammoniak op de productiebedrijven dusdanig laag dat er nagenoeg geen milieuklachten zijn.

Alle vervoerseenheden van Walkro beschikken over uiterst efficiënte GPS- apparatuur waardoor de planning van grondstoffen en gereed product dusdanig doelmatig verlopen dat er zo min mogelijk CO2-uitstoot plaatsvindt.

Onze historie