De grondstoffen die in de substraatbereiding worden aangewend zijn wereldwijd zeer divers. Dit is afhankelijk van prijs en beschikbaarheid. In praktijk houdt dit in dat er een strosoort, een stikstofbron en gips wordt gebruikt. Bij de Walkro bedrijven wordt gebruikgemaakt van paardenmest, stro, kuikenmest en gips.

Paardenmest

Paardenmest is stro wat reeds van enig bacteriologisch leven is voorzien. Paardenmest is in onze regio voldoende beschikbaar en is goedkoper dan stro. Bovendien is hier door de aanwezigheid van paardenvijgen en urine reeds een populatie bacteriologisch leven aanwezig dat benodigd is voor het latere fermentatieproces. Dit is dan ook het grootste aandeel van de compost. Walkro benut paardenmest die wordt opgehaald bij maneges, stallen en renbanen in Nederland, België en Duitsland. In onze regio zijn wij in de gelegenheid om veel paardenmest te verwerken. In andere landen is dit anders. Daar is minder paardenmest beschikbaar en zij zullen dus meer stro moeten verwerken.

Stro

Het grootste gedeelte wordt al via de paardenmest toegevoegd. We ontkomen er echter niet aan om ook vers stro te verwerken. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van paardenmest. Het aandeel stro in het substraat kan variëren van  40% (zomer) tot 0% (winter). In onze bedrijven wordt vooral gewerkt met tarwestro. Wereldwijd wordt door substraatbedrijven o.a. ook rijstestro,  gerstestro, roggestro en hooi verwerkt. Wederom: afhankelijk van beschikbaarheid en prijs.

Kuikenmest

Kuikenmest wordt toegevoegd als de stikstofbron. Stikstof is een belangrijke parameter in het voedingsaanbod voor de champignon. Kuikenmest bevat tevens veel bacteriën die zorgen voor de fermentatie in het proces. Kuikenmest is in Nederland relatief makkelijk beschikbaar en realtief goedkoop. Dit is echter sterk aan het veranderen onder invloed van de grote vraag naar stikstofproducten op de wereldmarkt. Bovendien is de concurrentie in meststoffenverwerkende bedrijven toegenomen.
Andere stikstofbronnen die wereldwijd worden gebruikt zijn o.a. ureum, ammoniumsulfaat, bierborstel, katoenzaad, cocos en sojameel.

Gips

Gips fungeert als stabiliserende factor: Het reguleert de ph en heeft een positieve invloed op de structuur van het materiaal.

Proceswater

Ten slotte wordt proceswater toegevoegd. Proceswater bestaat bij Walkro uit de vloeistoffen die we op het gehele terrein opvangen. Denk hierbij aan lekwater uit de processen, schrobwater maar ook regen. Hier wordt tevens het spuiwater aan toegevoegd wat overblijft na het wassen van de ammoniakhoudende lucht. Zodoende wordt bij Walkro niets geloosd en verdwijnt alles weer terug in het proces. Het proceswater wordt in de fase 1 toegevoegd om het substraat op het juiste vochtgehalte te brengen en het stikstofniveau verder op te krikken.